/
  • Op dit moment is er geen plek in de praktijk voor nieuwe trajecten. Vanaf half december kunnen nieuwe trajecten gepland worden. Deze zullen dan starten in januari 2022.

   Corona beleid
   In het kader van de landelijke indamming van het Corona virus hanteren we de vigerende RIVM-richtlijn als uitgangspunt. We bieden continuïteit van onze zorg waarbij we deze zoveel mogelijk telefonisch of digitaal laten plaatsvinden. Face-to-face contact blijft mogelijk op de praktijk voor mensen die niet verkouden zijn, hoesten OF koorts hebben. Groepsbehandeling worden tot 7 april opgeschort. 

   Er worden geen handen geschud, en er gelden strikte hygiëne eisen. Oefeningen waarbij veel kans is op virus overdracht zullen we aanpassen/achterwege laten.

   Bekijk de toegang tot de praktijk op Youtube